page-b
  • DTU

    DTU

    SW-GPRS232-734 เป็นเทอร์มินัลการส่งกำลัง RS485 GPRS DTU ซึ่งตระหนักถึงฟังก์ชันการส่งผ่านแบบโปร่งใสสองทางจาก RS485 ถึง GPRS รองรับการเข้าถึงเครือข่าย GSM / GPRS; การป้องกันการแยกวงจร RS485 ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง รองรับซ็อกเก็ต 4 ช่องพร้อมกันทางออนไลน์ รองรับ TCP, UDP; รองรับการส่ง SMS แบบโปร่งใสการส่งผ่านเครือข่ายแบบโปร่งใส HTTPD UDC และโหมดอื่น ๆ สนับสนุนชุดคำสั่งพื้นฐานและชุดคำสั่งเพิ่มเติม รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง 5-36V DC และตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟเทอร์มินัล