page-b

ข่าว บริษัท

  • IC card ระบบขายไฟฟ้าแบบเติมเงินคำแนะนำ

    ตอนที่ 1: โปรแกรมทั่วไป 1.Background ระบบโลจิสติกส์เป็นระบบการจัดการขนาดใหญ่ การจัดการการใช้ไฟฟ้าในสถานประกอบการหอพักและอพาร์ตเมนต์เป็นส่วนสำคัญ การขโมยไฟฟ้ารั่วและการใช้ไฟฟ้าเกินในสถานประกอบการหอพักอ ...
    อ่านเพิ่มเติม