page-b
  • Smart remote water meter

    มาตรวัดน้ำระยะไกลอัจฉริยะ

    มาตรวัดน้ำอัจฉริยะใช้การควบคุมวาล์วอัจฉริยะเป็นตารางฐานฝัง MCU ของกล่องอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์โมดูลการสื่อสารและวงจรควบคุมในกล่องเคาน์เตอร์ พัฒนาและผลิตโดย บริษัท ของเราตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224